50è Aniversari
1967 - 1970

Amb els eslògans Un altre any, una altra meta El nostre autèntic valor esportiu, iniciàrem la nova temporada 1967 amb lŽafany de pujar el llistó, tasca a la qual ens obligava tant el prestigi de la Penya com el reconeixement a Ignis.

El 12 de febrer és aprovada la Junta Directiva següent: president, Josep Betriu Llorens; vicepresident, Manel Aparicio López; tresorer, Jaume Ponsa Sala; secretari 1r., Jesús Fitó Galindo; secretari 2n., Jordi Bou Ainés; comptador, Josep Corral Martínez; vocal de secretaria, Josep Bou Ibáñez; vocal de propaganda, Joan Almécija Garrido; vocal de controls, Josep Molina Barea; i cinc vocals més, Miquel Gil León, Jaume Tejero Munné, Rafel Ramírez Muñoz, Anicet Díaz Díaz i Vicenç Bona Bou.

La direcció tècnica esportiva recaigué en: Artur Coll Torres, director; Jesús García Salmeron, director adjunt; preparador físic, Joan Espinar Blanes; i, com a assessors consultius, Marcel.lí Bou Massó i Antoni Moya.

Tingueren a les seves ordres els corredors següents: com a aficionats de 1a., Martínez Contreras, Antoni Martos i Manel Titos; com a aficionats de 2a., Miquel Verdú, Francesc Soriano, Francesc Amores, Antoni Vara, Ferran Plaza, Àngel Santamaria, Josep L. Grasa i Josep Martínez; i, com a juvenils, Ezequiel Ribell, Eugeni Vallbuena, Màxim Irache, Joan López, Ramon Pérez, Jordi Torrella, Miquel Camacho i Josep L. Expósito.

El calendari dŽorganització de curses pròpies fou dens: XX Trofeu Costa Avellaneda, final XV Trofeu Mn. Borràs, XI Campionat de Terrassa aficionat, VI Campionat de Terrassa juvenil, VII Premi Festes del Carme, VI Campionat de Catalunya juvenil de Muntanya i, per finalitzar, una organització inèdita, la sortida de Terrassa de la XLVIII Volta Ciclista a Catalunya, la prestigiosa prova internacional del nostre país.

El desenvolupament esportiu continua essent reeixit, molt similar a les darreres temporades, com veurem per lŽestadística següent:

Cursa / Població Guanyador Cursa / Població Guanyador

T. Costa Avellaneda, Terrassa
Martínez Contreras Gran Premi Ignis,Tàrrega Antoni Martos
Trofeu Sucarrats, Ullastrell Eduard Rodríguez Gran Premi Olot Eduard Rodríguez
Gran Premi Corbera dŽEbre Antoni Martos Gran Premi Flix Martínez Contreras
Gran Premi S. Joan Despí Ferran Plaza Gran Premi Manresa Antoni Martos
Gran Premi Lleida Antoni Martos Campionat Sabadell Ferran Plaza
Gran Premi Porriño, Lugo Antoni Martos Cpt. Catalunya Muntanya Molins de Rei (per equips)
Premi Iscle Soler, Tarragona Eduard Rodríguez Premi Interclubs, Sabadell Eduard Rodríguez

Aquesta temporada potser no fou tan nodrida de victòries com lŽanterior, però sí prou abundant com per consolidar aquell nivell de potència, aquell llistó situat tan alt.

Ja que lŽequip de la Penya portava el nom dŽuna empresa al seu jersei -Ignis-, fou invitat a participar en el Campionat dŽEspanya de lŽObra de Educación i Descanso, organització prepolítica dŽaquells anys. El nostre equip es proclamà Campió dŽEspanya dŽaquella denominació.

A continuació ens hem de referir a lŽany 1968, temporada per a la qual va ser aprovada la Junta Directiva següent: president, Josep Betriu; vicepresident, Manel Aparicio; tresorer, Jaume Ponsa; secretari, Jesús Fitó; vicesecretari, Jordi Bou; comptador, Josep Bou; i vocals, Jaume Tejero, Rafel Ramírez, Joan Almécija, Francesc Vilanova, Marcel.lí Bou i Rafel Alcaraz, aquests dos últims com a consultius, i Jaume Alís, com a delegat per Rubí.

Els corredors que formaren lŽequip de competició, una altra vegada amb el nom NickyŽs-Ignis, varen ser: Martínez Contreras, Josep Giménez, Josep Palacios i Eduard Rodríguez, tots ells aficionats de 1a., i Salvador Cunillera, Francesc Amores, Josep M. Noguera, Joan Torrella, Josep M. Sánchez, Josep L. Grasa i Joan Guasch, corredors aficionats de 2a.

Les victòries individuals foren les següents:

Josep Palacios
Moià i Barcelona
Martínez Contreras
Barcelona
Francesc Amores
Moià, Olesa de Montserrat, Terrassa i Vic
Josep Giménez
Terrassa, S. Joan Despí i Barcelona
Joan Cifuentes
Sta. Coloma de Farnés i Girona
Cristóbal Maya
Prat de Llobregat
Eduard Rodríguez
S. Boi de Llobregat


Els corredors guanyadors que hem anomenat anaren acompanyats per altres que, si bé no aconseguiren victòries, sí que es classificaren en llocs dŽhonor, i així, entre tots, aconseguiren onze victòries per equips de club, que foren:

Volta a Lleida

I Trofeu Artés Capero, a Olesa de Montserrat

III Trofeu Torres Nos, a Moià

XII Campionat de Terrassa
Campionat de Catalunya de Fons aficionats V Gran Premi Festa Major de Malgrat
II Premi La Cornisa de Mataró XI Circuit Baix Llobregat
IV Gran Premi la Selva , Guilleries XXIII Campionat Provincial de Girona
IV Trofeu Barcelona-Roda-Vic  


Hem vist uns resultats més que excel.lents del nostre equip, dels quals cal remarcar la victòria de la Volta a Lleida -cursa per etapes- i la del Campionat de Catalunya de Fons, arrodonits amb el sotscampionat dŽEspanya de Muntanya i el tercer lloc aconseguit en la Volta Internacional a Tarragona.

1969. El dia 3 de febrer dŽaquest any, la Penya viu la transcendència del fet que es fa efectiu el reconeixement que la Federació Catalana de Ciclisme li havia atorgat lŽany 1966 per la seva rellevant tasca, tant esportiva com organitzativa, desenvolupada en la temporada anterior. Si tornem una mica enrere recordem que la temporada 1965 fou sensacional i irrepetible?, per la brillantor de lŽequip NickyŽs-Ignis i lŽacurada organització del Campionat dŽEspanya dŽAficionats.

El cas és que se’ns atorgà la Placa de Plata al Mèrit Esportiu, guardó precedit per la dŽor, concedida al senyor Josep A. Samaranch, llavors delegat Nacional dŽEsports i que, més tard, seria president del Comitè Olímpic Internacional, màxima autoritat esportiva mundial. No sŽhavia fet efectiva lŽentrega dels esmentats guardons pendents de lŽassistència personal del Sr. Samaranch, ajornada per les múltiples obligacions del seu alt càrrec. Com dèiem en el nostre editorial: "A la fi, distingits".

Comencem la temporada 1969 amb renovades aspiracions de NickyŽs-Ignis, que ja es constituí com a equip de competició àdhuc abans dŽaprovar-se la Junta Directiva, requisit que va portar a terme lŽAssemblea de socis, convocada per al 16 de febrer. Una vegada celebrada aquesta, restà aprovada la següent: president, Josep Betriu Llorens; vicepresident, Manel Aparicio López; tresorer, Jesús Fitó Galindo; secretari, Josep Bou Ibáñez; comptador, Josep Molina Barea; delegat federatiu, Jaume Ponsa Sala; vicesecretari, Jaume Tejero Munné; i vocals, Joan Barril Alvaro, Miquel Gil León, Francesc Vilanova Algarra, Joan Almécija Garrido i Josep Mazas Adell. El quadre tècnic esportiu el formaren, a les ordres dŽArtur Coll Torres, Heribert Rallo Martí, Jesús García Salmeron i Joan Espinar Blanes.

Aquell equip de competició, confeccionat anticipadament, el formaren: com a aficionats de 1a., Manel Titos, Francesc Amores, Joan Torruella i Salvador Cunillera. Com a aficionats de 2a., August Duran, Jordi Ferrer, Enric Viñas, Josep Navarro, Josep Sánchez, Joan López, Santiago Massot, Josep Castillo, Josep Palacios i Joan Alarcón.

De les organitzacions, cal esmentar que foren les habituals. Sí que cal ressaltar que el dia 10 de maig prengué possessió del càrrec de president de la Federació Catalana de Ciclisme en Marià Cañardo, que en la seva joventut fou corredor de fama mundial, la primera disposició del qual fou consultar els clubs per a la provisió dels càrrecs del Consell Directiu. DŽaquesta consulta, en resultà elegida la nostra Penya per a la vocalia de representació de clubs. La penya designà Jaume Ponsa Sala, que ja era delegat federatiu a la Junta Directiva de la Penya.

Els resultats esportius continuaren ben brillants: 20 victòries individuals i 20 per equips de club així ho acrediten. Vegem-les:

Josep Palacios, G.P de Sitges i T. Joaquim Rubio Manel Titos, Campionat de Terrassa, F. de Mataró i F. dŽOlot
Joan Cariñena, Circuit Alt Llobregat-Manresa Festes de Tremp i Festes dŽAmposta
Francesc Amores, Circuit Baix Llobregat Josep Castillo, Festes de Sant Llorenç
Jordi Ferrer, F. de Figueres de 2a categoria Josep Navarro, G.P de Reus
Joan Torruella, F.M Sant Cugat del Vallès Joan Alarcón F. dŽUlldecona, Tarragona
Joan Cifuentes, F. Nostra Sra. del Coll, Festes del Carme, F. de Manresa i F. de Figueres Joan López F.M dŽOlesa de Montserrat i Festes de MataróClassificació dŽequips de clubs. Primers lloc aconseguits a:

Festa major de Malgrat XIX Trofeu Alt Llobregat
Festa Major de Mollet XXVI Premi Provincial de Figueres
III Trofeu Amics dŽAdolf Espinar I Trofeu Rafel Caballera
Festes de Nostra Sra. del Coll Festa Major de Sitges
II Gran Premi de Papiol II Trofeu Pere Sant
Trofeu Fires de Mataró III Trofeu Joan Soler
Trofeu Consulat dŽEsports de Figueres Festa Major de Sant Cugat del Vallès
Festes dŽOlot Festa Major de Sta. M. de Barberà
Festa Major de Terrassa XII Circuits Baix Llobregat
Festa Major de Sant Llorenç de Terrassa Festa Major de la Floresta


Finalitzem la temporada i, en preparar-nos per a la següent, preveiem el canvi de seu social. La temporada 1970 estarem en un local de la carretera de Castellar, al núm. 474, annex al Bar La Oca, conscients que ens calia canviar de barri i arrossegar nova afició.

Per a aquesta temporada 1970 continua vigent lŽassociació amb IGNIS, conjunció amb la qual muntem nou equip, prescindint de la Junta Directiva, puix que continua la mateixa de lŽany anterior, el qual queda format amb els corredors següents: de primera categoria, Josep Palacios, Josep Giménez, Martínez Contreras, Salvador Cunillera, Josep M. Vall, Joan Armenta i Jack Cegarra; i, de segona, Cristòfor Maya, Joan López, Ramon Martos i Joaquim Martín. Destaquem la particularitat dŽalguna de les noves incorporacions: Jack Cegarra procedeix del Canadà, Josep M. Vall ve de València i Joan Armenta és Cordovès i ve de lŽequip La Casera.

Foren set les curses pròpies que vàrem organitzar, totes elles distingides per lŽacurat desenvolupament.

També vàrem participar en algunes curses fora del nostre país, de les quals cal destacar la Volta a Astúries i una rellevant actuació en un Critèrium a Oviedo, on la casa Ignis dŽaquella capital el va promocionar.

A lŽàmbit del nostre país hem de ressaltar la participació en les curses per etapes següents: Volta a Lleida, Volta a Tarragona, Volta a Girona i Volta a lŽEmpordà, aquesta última amb una etapa a França, i, de barcelonina, hem de parlar de la participació al Cinturó Internacional de Catalunya. També se saltà a Mallorca per córrer al Cinturó Internacional de les Illes. A tot arreu deixàrem constància de la nostra esportivitat, punt dŽhonor i combativitat.

Participàrem en trenta curses més i el resultat esquematitzat és, quant a victòries i esmentant només les més destacades, el següent: Trofeu Camprubí, Volta a Girona, Campionat dŽEspanya Aficionats celebrat a Canàries i guanyat pel nostre corredor J.M Vall, valencià que, a més, va aconseguir el primer lloc en tretze curses llevantines en les quals participà en solitari, i Trofeu Capità General de Catalunya. Esmentem aquestes victòries perquè són les més brillants, aconseguides individualment i per equips, i formen part dŽun total de trenta-cinc nous trofeus ingressats a les nostres vitrines.

El 5 de setembre se celebrà un merescut homenatge a Ramon Torres, redactor i primera rúbrica del nostre esport en el Mundo Deportivo, més conegut per lŽavi Torres per diferenciar-lo dŽun altre redactor del mateix diari i cognom, Torres Nos. Tots dos ens van dedicar bones cròniques i la Penya el va correspondre en participar a lŽhomenatge esmentat.